Op 1 januari 2001 verscheen de biografie van Marten Dijkstra

terug naar de hoofdpagina

Marten Dijkstra verloor op jonge leeftijd zijn beide ouders en groeide op als weeskind bij zijn oom, de carrosseriebouwer IJje Hulshoff in Dokkum. Hij studeerde in de crisisjaren voor onderwijzer en begon zijn loopbaan in de oorlog aan de lagere school in Nes (Friesland). Na de bevrijding maakte hij snel carrière als Mulo-leraar te Dokkum en hoofd van de Mulo in Ulrum. In Wormerveer bouwde hij vrijwel uit het niets een nieuw opgerichte Mulo op. Daarna werd hij in Den Haag benoemd als hoofd van de Hubertus de Wildeschool, een tienmansschool, waarmee hij aan het eind van de jaren zestig in de voorhoede stond bij de invoering van de Mammoetwet.
Marten Dijkstra was een typische vertegenwoordiger van de vooroorlogse generatie gereformeerden, die de economische crisis en de bezetting doorstond en vervolgens de schouders zette onder de wederopbouw. Met de opkomst van de welvaartstaat en de veranderingen in de traditionele gereformeerde opvattingen kwam deze generatie onder toenemende spanning te staan.

In dit boek wordt geprobeerd een getrouw beeld te schetsen van de man die Marten Dijkstra was, een christelijk onderwijzer in hart en nieren, een actieve AR-man, een vader van vijf zonen, die de school in huis bracht.
Het boek is geschreven door
Frans Dijkstra. Bij de nieuwjaarsontmoeting van de familie te Wateringen heeft hij het eerste exemplaar aan zijn moeder aangeboden.

Het boek telt 256 pagina’s, waarvan 30 fotopagina’s. De prijs is inclusief verzendkosten € 20,--

Bestel nu een exemplaar bij Frans Dijkstra